Bilimsel Program


10.12.2021
11.12.2021
10.12.2021
09:15 - 09:30
Salon 1

AÇILIŞ

*Çalışma Grubu Başkanı : N. Serdar Turhal , Serdar Özkök
10.12.2021
09:30 - 10:30
Salon 1

AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU - 1. Bölüm

*Çalışma Grubu Başkanı : Perran Fulden Yumuk *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Ali Murat Tatlı *Tartışmacılar : Ahmet Demirkazık , Ahmet Sezer , Saadettin Kılıçkap , Rıza Çetingöz , Uğur Selek , Serap Akyürek
AKCİĞER SQUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA TÜMÖR KAVİTASYON(TC) DURUMUNUN TÜMÖR KONTROLÜ VE SAĞ KALIM SONUÇLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Arif Hakan Önder
METASTATİK KHDAC ADENOKANSERDE EGFR MUTANT HASTALARDA TKİ KULLANAN HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ SİSTEMİK İNFLAMATUAR İNDEKSLERİN( PNİ, ONP, ONPI, LNR) TEDAVİ YANIT VE SAĞKALIMLA İLİŞKİSİ Abdullah Sakin
METASTATİK KHDAC DE İMMÜNOTERAPİ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİ GERÇEK YAŞAM VERİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah Sakin
HER2-POZİTİF İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİNİN GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Mehmet Ali Nahit Şendur
HER2-POZİTİF İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİNİN GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Seda Kahraman
MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA TEDAVİSİNDE BİRİNCİ BASAMAK VE SONRASI TEDAVİDE NİVOLUMAB/ İPİLİMUMAB ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ- ÇOK MERKEZLİ GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Senar Erbinç
MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA TEDAVİSİNDE BİRİNCİ BASAMAK VE SONRASI TEDAVİDE NİVOLUMAB/ İPİLİMUMAB ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ- ÇOK MERKEZLİ GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Muhammed Ali Kaplan
BRAF MUTASYONU POZİTİF İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE BRAF İNHİBİTÖR TEDAVİSİNİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN GERÇEK YAŞAM VERİLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Tuğba Akın
BRAF MUTASYONU POZİTİF İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE BRAF İNHİBİTÖR TEDAVİSİNİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN GERÇEK YAŞAM VERİLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Murat Tatlı
Evre 3 ve evre 4 KHDAK (Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri) Birinci basamak tedavide veya KRT sonrası idame olarak kullanılan immünoterapinin (kontrol nokta inhibitörleri) etkinliği - Türkiye verisi Metin Kanıtez
Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sistemik Tedavi Sonrası Konsolidasyon Amaçlı Torasik Radyoterapinin Katkısının Değerlendirilmesi Duygu Sezen
AKCİĞER BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOM HASTALARINDA SAĞKALIM SONUÇLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Rukiye Arıkan
10.12.2021
09:30 - 10:00
Salon 2

ERKEN GEÇ YAN ETKİLER, DERSTEK TEDAVİLER VE İNTEGRATİF TIP ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Tuğba Yavuzşen *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Özgür Tanrıverdi *Tartışmacılar : N. Serdar Turhal , Şeref Kömürcü , Filiz Çay Şenler , Serdar Özkök , Emine Serra Kamer , Müge Akmansu
10.12.2021
10:00 - 10:10
Salon 2

Ara

10.12.2021
10:10 - 10:40
Salon 2

LENFOMA VE YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Semra Paydaş *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : İbrahim Barışta *Tartışmacılar : İsmail Hakkı Necdet Üskent , Fikret Arpacı , Nuri Karadurmuş , Gözde Yazıcı , Ayşe Nur Demiral , Işınsu Kuzu , Ayşegül Üner
NHL HASTALARINDA uygulanan R-EPOCH Tedavisinin etkinliği, güvenirliği ve gerçek yaşam verileri Ertuğrul Bayram
10.12.2021
10:30 - 10:50
Salon 1

Ara

10.12.2021
10:40 - 10:50
Salon 2

Ara

10.12.2021
10:50 - 12:00
Salon 1

AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU - 2. Bölüm

*Çalışma Grubu Başkanı : Perran Fulden Yumuk *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Ali Murat Tatlı *Tartışmacılar : Ahmet Demirkazık , Ahmet Sezer , Saadettin Kılıçkap , Rıza Çetingöz , Uğur Selek , Serap Akyürek
PROGNOSTİK NUTRİSYONEL VE GERİATRİK NUTRİSYONEL İNDEKSLERİN İMMUNOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN DAHA ÖNCE BİR SERİ TEDAVİ GÖRMÜŞ METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI KANSER HASTALARINDA PROGNOSTİK ROLÜ Özkan Alan
PROGNOSTİK NUTRİSYONEL VE GERİATRİK NUTRİSYONEL İNDEKSLERİN İMMUNOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN DAHA ÖNCE BİR SERİ TEDAVİ GÖRMÜŞ METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI KANSER HASTALARINDA PROGNOSTİK ROLÜ Ali Murat Tatlı
ATEZOLİZUMAB ALAN YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA PROGNOSTİK NÜTRİSYONEL İNDEKS'İN VE GERİATRİK NÜTRİSYONEL RİSK İNDEKSİ'NİN SAĞKALIM, TEDAVİ YANITI VE TOKSİSİTE İLE İLİŞKİSİ Nazım Can Demircan
METASTATIK NÖROENDOKRİN TÜMÖR TANILI HASTALARDA TEMOZOLAMİD VE TEMOZOLAMİD/KAPESİTABİN TEDAVİSİNİN ETKİNLIĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çağlar Ünal
BRAF MUTANT METASTATİK KHDAK'DE DABRAFENİB TRAMETİNİB KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, GERÇEK YAŞAM VERİSİ Gül Sema Yıldıran Keskin
BRAF MUTANT METASTATİK KHDAK'DE DABRAFENİB TRAMETİNİB KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, GERÇEK YAŞAM VERİSİ Nuri Karadurmuş
METASTATİK BÜYÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ VE BÜYÜK HÜCRELİ AKCİĞER NÖROENDOKRİN KARSİNOMDA OPTİMAL TEDAVİ NE OLMALI? Funda Yılmaz
ALK POZİTİF İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE ALEKTİNİB HARİCİNDEKİ YENİ JENERASYON ALK İNHİBİTÖRLERİ (SERİTİNİB, BRİGATİNİB, LORLATİNİB) ETKİNLİĞİ VE GÜVENLİLİĞİ: TÜRKİYE GERÇEK YAŞAM VERİSİ Cengiz Karaçin
KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE ADJUVAN TEDAVİDE KULLANILAN SİTOTOKSİK AJANLARIN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRLMESİ Özlem İsak
DRİVER MUTANT BEYİN METASTAZI OLAN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA SURVİ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ, GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Seda Kahraman
10.12.2021
10:50 - 11:30
Salon 2

BAŞ BOYUN KASNERLERİ ÇALIŞMA GRUBU

*Tartışmacılar : Mustafa Özdoğan *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Gökhan Özyiğit , Mutlu Doğan *Tartışmacılar : Sercan Aksoy , Feyyaz Özdemir
LOKAL İLERİ NAZOFARENKS KANSERİNDE SİSPLATİN GEMSİTABİN İLE DOCETAKSEL FLUOROURASİL SİSPLATİN (DCF) REGİMLERİNİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Orçun Can
İLERİ EVRE MEDULLER TİROİD KARSİNOMU 1. BASAMAK TEDAVİSİNDE VANDETANİB'İN ETKİNLİĞİ; TÜRKİYE VERİSİ Halil İbrahim Ellez
TİROİD MEDÜLLER KANSERİNDE VANDETANİB DENEYİMİ-GERÇEK YAŞAM VERİSİ Mehmet Hadi Akkuş
10.12.2021
11:30 - 11:40
Salon 2

Ara

10.12.2021
11:40 - 12:20
Salon 2

MELANOM ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Alpaslan Özgün *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Dilek Erdem , Ece Esin *Tartışmacılar : Burçak Karaca Yayla , Umut Demirci , Timuçin Çil , Gözde Yazıcı , Hidayet Fazilet Dinçbaş , Emine Serra Kamer
MUKOZAL MELANOMLU HASTALARDA TEDAVİ SEÇİMİ VE SAĞ KALIMLARI ETKİYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİMUKOZAL MELANOMLU HASTALARDA TEDAVİ SEÇİMİ VE SAĞ KALIMLARI ETKİYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Arif Hakan Önder
BRAF MUTANT İLERİ EVRE MALİGN MELANOM HASTALARINDA DABRAFENİB-TRAMETİNİB'İN ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ GERÇEK YAŞAM DENEYİMİ, TÜRKİYE VERİSİ Eda Çalışkan Yıldırım
İNOPERABL MUKOZAL MELANOMDA FARKLI TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN ETKLİNİK VE GERCEK YAŞAM VERİSİ Oğuzhan Selvi
MERKEL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA GÜNCEL TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRLMESİ VE GERÇEK YAŞAM VERİLERİNİN SUNULMASI Ertuğrul Bayram
10.12.2021
12:00 - 12:30
Salon 1

Öğle Arası

10.12.2021
12:20 - 12:50
Salon 2

Öğle Arası

10.12.2021
12:30 - 13:30
Salon 1

ÜROLOJİK KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU - 1. Bölüm

*Çalışma Grubu Başkanı : Hüseyin Cem Önal *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Yüksel Ürün *Tartışmacılar : Pervin Hürmüz , M. Şefik İğdem , Mustafa Erman , Mert Başaran , Fatih Köse
METASTATİK RCC DE İLK SERİ TKİ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN GERÇEK YAŞAM VERİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah Sakin
METASTATİK RCC İKİNCİ SERİ TKİ TEDAVİLERİNİN İMMÜNOTERAPİ İLE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRIMASI GERÇEK YAŞAM VERİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah Sakin
KAS İNVAZİV ÜROTELYAL KARSİNOMDA PLATİN TEMELLİ TEDAVİ YANITI İLE İLİŞKİLİ PREDİKTİF MOLEKÜLER BİYOBELİRTEÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Emre Yekedüz
OLİGOMETASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA KÜRATİF TEDAVİ SONRASI NÜKS GELİŞİMİ İLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Araz
METASTATİK PROSTAT ADENOKANSERİ TANILI HASTALARDA ENZALUTAMİD SONRASI ABİRATERON İLE ABİRATERON SONRASI ENZALUTAMİD SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve Keskinkılıç
METASTATİK KASTRASYON DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE KABAZİTAKSEL TEDAVİSİNİN ÜLKEMİZDEKİ GERÇEK YAŞAM VERİLERİNİN ÇOK MERKEZLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Merve Keskinkılıç
10.12.2021
12:50 - 13:20
Salon 2

TEMEL ONKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Can Akçalı *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Hilal Özdağ *Tartışmacılar : Hakan Akbulut , Füsun Özmen , Nuri Karadurmuş , Bala Gür Dedeoğlu , Beste Atasoy , Mine Genç
İMMÜNTEDAVİ ALAN ONKOLOJİK HASTALARIN YAPILAN İNFLUENZA AŞISINA OLAN İMMÜN TEDAVİ YANITI VE AŞI ANTİKOR YANITI DURUMLARI Arif Hakan Demirel
KALITSAL KANSER GENLERİNDE KLİNİK ÖNEMİ BİLİNMEYEN GENOMİK VARYANTLARIN FONKSİYONEL KARAKTERİZASYONU Üstün Yılmaz
EPİTELİAL OVARİAN KANSERDE LNC RNA’LARIN PREDİKTİVE VE PROGNOSTİK ETKİSİ 13: Aydın Demiray
10.12.2021
13:20 - 13:30
Salon 2

Ara

10.12.2021
13:30 - 13:40
Salon 1

Ara

10.12.2021
13:30 - 14:00
Salon 2

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE PREVANSİYON ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Saadettin Kılıçkap *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Erdinç Nayır *Tartışmacılar : Ömer Dizdar , Mahmut Gümüş , Mehmet Ali Nahit Şendur , Yavuz Anacak , Uğur Selek
10.12.2021
13:40 - 14:10
Salon 1

ÜROLOJİK KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU - 2. Bölüm

*Çalışma Grubu Başkanı : Hüseyin Cem Önal *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Yüksel Ürün *Tartışmacılar : Pervin Hürmüz , M. Şefik İğdem , Mustafa Erman , Mert Başaran , Fatih Köse
ÜROGENİTAL SİSTEM KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN SAĞKALIM YANSIMASI Mehmet Hadi Akkuş
NON-METASTATİK KASTRASYON DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE APALUTAMİDİN ETKİNLİĞİ VE TOLERABİLTESİ Oğuzhan Selvi
METASTATİK NON-CLEAR CELL RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Oğuzhan Selvi
10.12.2021
14:00 - 14:10
Salon 2

Ara

10.12.2021
14:10 - 14:30
Salon 1

Ara

10.12.2021
14:10 - 15:30
Salon 2

GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : İbrahim Petekkaya *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Erdinç Nayır *Tartışmacılar : Erdem Göker , Mehmet Ali Kaplan , Taner Sünbül , Cenk Umay , Sezin Yüce Sarı , Serap Yücel
KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİ YENİDEN HEDEFLEMEK: HEDEFE YÖNELİK AJANLAR İLE BİRLİKTE KULLANIMDA ADİTİF ETKİSİ Celal Alandağ
KLİNİK ARAŞTIRMA İÇİN TARAMAYA ALINAN HASTALARDA TARAMA DÖNEMİNDE ARAŞTIRMADAN DIŞLANMA NEDENLERİNİN VE SAĞ KALIM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Emre Yekedüz
TOG Adına Yayınlanmış Proje Sahiplerinin Deneyim Paylaşımı (14:30 - 15:30)
10.12.2021
14:30 - 15:30
Salon 1

GASTROİNTESTİNAL KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU - 1. Bölüm

*Çalışma Grubu Başkanı : Mehmet Artaç *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Nüriye Yıldırım *Tartışmacılar : Esra Kaytan Sağlam , Melek Gamze Aksu , L. Zümre Arıcan Alıcıkuş , Şuayib Yalçın , Bülent Karabulut , Sezer Sağlam
REKTUM KANSERİNDE TOTAL NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMI, GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Özgecan Dülgar
METASTATİK PANKREAS KANSERİ HASTALARINDA 1.BASAMAK VE 2.BASAMAKTA NAB-PAKLİTAKSEL ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMASI Serdar İleri
LOKAL İLERİ VEYA METASTATİK GASTRİK VE ÖZOFAGOGASTRİK BİLEŞKE TÜMÖRLERİNİN İLK BASAMAK TEDAVİSİNDE FOLFOX İLE mDCF REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ogur Karhan
REGOREFENİB ALAN METASTATİK KOLON KANSERLİ HASTALARDA RET GEN DURUMUNUN TEDAVİ YANITI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Arif Hakan Önder
METASTATİK KOLON KANSERLİ HASTALARDA ANTİ EGFR İLAÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Yasin Sezgin
BRAF MUTANT METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA BRAF İNHİBİTÖRܱ MEK İNHİBİTÖRÜ+ ANTİ-EGFR AJANLARIN YANIT ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, GERÇEK YAŞAM VERİSİ Melek Eryılmaz
10.12.2021
15:30 - 15:50
Salon 1

Ara

10.12.2021
15:30 - 15:40
Salon 2

Ara

10.12.2021
15:40 - 16:10
Salon 2

GERİATRİK ONKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Tarkan Yetişyiğit *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Özge Keskin *Tartışmacılar : Fuat Hulusi Demirelli , Taner Korkmaz , Sadi Kerem Okutur , Evrim Metcalfe , Fatma Sert , Bekir Hakan Bakkal , Aziz Karaoğlu
65 YAŞ VE ÜSTÜ LOKAL İLERİ/METASTATİK MİDE ADENOKANSERİ TANISI ALMIŞ GERİYATRİK HASTALARDA KİME, NASIL, NE ZAMAN TEDAVİ VE SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mustafa Büyükkör
10.12.2021
15:50 - 17:00
Salon 1

GASTROİNTESTİNAL KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU - 2. Bölüm

*Çalışma Grubu Başkanı : Mehmet Artaç *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Nüriye Yıldırım *Tartışmacılar : Esra Kaytan Sağlam , Melek Gamze Aksu , L. Zümre Arıcan Alıcıkuş , Şuayib Yalçın , Bülent Karabulut , Sezer Sağlam
TOMOGRAFİNİN MİDE KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI YANITI DEĞERLENDİRMEDE ETKİNLİĞİ VE PATOLOJİ İLE KORELASYONU Emre Hafızoğlu
LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİNDE TOTAL NEOADJUVAN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİĞİ: İNDÜKSİYON MU ? KONSODİLASYON MU ? Emre Hafızoğlu
GENÇ YAŞ MİDE KARSİNOMLARI DAHA KÖTÜ PROGNOZLU MU? Fatih Tay
İLERİ EVRE NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE KAPESİTABİN VE TEMOZOLOMİD KOMBİNASYONUN ETKİNLİĞİNİN VE GÜVENLİK PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Emre Yekedüz
MİDE KARSİNOMLARINDA HİPEC GEREKEN ÖNEMİ GÖRMÜYOR MU? Fatih Tay
KEMİK METASTAZLI GASTROİNTESTİNAL (KOLOREKTAL VE KOLOREKTAL DIŞI) TÜMÖRLÜ HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Erdoğan Şeyran
KARSİNOİD DIŞI EPİTELYAL APENDİKS KANSERLERİNİN KLİNKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI: TÜRKİYE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Funda Yılmaz
10.12.2021
16:20 - 17:00
Salon 2

Ara

Salon 2

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Yıldız Güney *Tartışmacılar : Prof.Dr. Hale Çağlar , Perran Fulden Yumuk , Meltem Ekinel , Gökhan Demir , Emine Serra Kamer , Vuslat Yürüt Çaloğlu
Meme kanseri leptomeningeal metastazının kraniospinal radyoterapi ile tedavisi Süheyla Aytaç Arslan
DÜŞÜK DERECELİ GLİAL TÜMÖRLERDE YENİ SINIFLAMADAKİ MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA İNCELENMESİ İLE PROGNOZ VE TEDAVİ SONUÇLARININ VALİDASYONU Özlem Aynacı
Beyin metastazlarında immun kontrol noktası inhibitörleri ile birlikte kranial radyocerrahi uygulanan hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi Ömer Yazıcı
Beyin metastazı nedeniyle opere edilen hastalarda kaviteye uygulanan fraksiyone stereotaktik radyoterapide farklı fraksiyon şemalarının tedavi sonuçları üzerine etkisinin değerlendirilmesi Ömer Yazıcı
10.12.2021
17:00 - 17:10
Salon 2

Ara

10.12.2021
17:10 - 17:40
Salon 2

JİNEKOLOJİ TÜMÖRLER ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Melis Gültekin *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Zafer Arık *Tartışmacılar : İlknur Bilkay Görken , Yasemin Bölükbaşı , Hüseyin Cem Önal , Güzin Demirağ , Öztürk Ateş , Mahmut Emre Yıldırım
11.12.2021
09:30 - 11:00
Salon 1

MEME KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU - 1. Bölüm

*Çalışma Grubu Başkanı : İlknur Bilkay Görken *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Mehmet Ali Nahit Şendur *Tartışmacılar : Nilüfer Güler , Sercan Aksoy , Gül Başaran , Işık Aslay , Fatma Nuran Beşe , Senem Alanyalı
LOKAL İLERİ MEME KANSERLİ HASTALARDA ANDROJEN RESEPTÖR (AR) DURUMUNUN NEOADJUVAN TEDAVİ BAŞARISINA OLAN ETKİSİ? Arif Hakan Önder
TEK HASTALIK – İKİ HAYAT: GEBELİKTE MEME KANSERİ Emre Hafızoğlu
ERKEK MEME KANSERİ: GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Emre Hafızoğlu
HER2 POZİTİF MEME KANSERLİ HASTALARDA NEOADJUVAN TEDAVİDE PERTUZUMAB KULLANAMI SONRASI ADJUVAN TEDAVİDEYE PERTUZUMAB İLE DEVAM EDİLMESİNİN DİĞER REJİMLERE ÜSTÜNLÜĞÜ VARMIDIR? Emre Hafızoğlu
HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİLERİN ETKİNLİK VE TOKSİSİTE DEĞERLENDİRMESİ Fatih Gürler
MEME KANSERİNDE KULLANILAN HEDEFE YÖNELİK İLAÇLARIN KANSER HÜCRESİ RESEPTÖR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Celal Alandağ
HORMON RESEPTÖR VE HER2 POZİTİF MEME KANSERİNDE, ANTİ-HER2 HEDEFLİ TEDAVİLER SONRASI PROGRESYON GELİŞEN VE PROGRESYONDA HER2 NEGATİFLEŞEN HASTALARDA, CDK4-6 İNHİBİTÖRÜ ETKİNLİĞİNİN GERÇEK YAŞAM VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selin Aktürk Esen
HORMON RESEPTÖR VE HER2 POZİTİF MEME KANSERİNDE, ANTİ-HER2 HEDEFLİ TEDAVİLER SONRASI PROGRESYON GELİŞEN VE PROGRESYONDA HER2 NEGATİFLEŞEN HASTALARDA, CDK4-6 İNHİBİTÖRÜ ETKİNLİĞİNİN GERÇEK YAŞAM VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fahriye Tuğba Köş
Operable HER2 Pozitif Meme Kanserinde Neoadjuvan ddAC-Pacli(w)HP vs ddAC-Doce(3w)HP Protokolünün Karşılaştırmalı Sonuçları Serkan Enki
ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARDA ADJUVAN KAPESİTABİN İLE EŞZAMANLI RADYOTERAPİ UYGULAMASININ YAN ETKİLERİ Ayşe Altınok
11.12.2021
11:00 - 11:10
Salon 1

Ara

11.12.2021
11:10 - 12:40
Salon 1

MEME KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU - 2. Bölüm

*Çalışma Grubu Başkanı : İlknur Bilkay Görken *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Mehmet Ali Nahit Şendur *Tartışmacılar : Nilüfer Güler , Sercan Aksoy , Gül Başaran , Işık Aslay , Fatma Nuran Beşe , Senem Alanyalı
NEOADJUVAN TEDAVİ UYGULANAN LOKAL İLERİ MEME KANSERİNDE PET-CT İLE GÖRÜLEN ERKEN METABOLİK YANITIN PATOLOJİK TAM YANIT İLE İLİŞKİSİ Bengü Dursun
LOKAL İLERİ EVRE MEME KANSERİ TANILI HASTALARDA NEOADJUVAN TEDAVİYE YANITIN YAPAY ZEKA İLE ÖNGÖRÜLMESİ Barbaros Aydın
NEOADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİ REZİDÜ HASTALIKTA ADJUVAN KAPESİTEBİN: GERÇEK YAŞAM VERİSİ Elif Şenocak Taşçı
LEPTOMENENGİAL METASTAZLI MEME KANSERİ HASTALARININ ÖZELLİKLERİ VE İNTRATEKAL KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİNİN SAĞKALIMA ETKİLERİ Mustafa Büyükkör
DÜŞÜK HORMON RESEPTÖR POZİTİFLİĞİ OLAN MEME KANSERLİ HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SAĞKALIM SONUÇLARI Melek Eryılmaz
PERTUZUMAB İLE TEDAVİ EDİLMİŞ METASTATİK MEME KANSERİ HASTALARINDA TRASTUZUMAB EMTANSİN ETKİNLİĞİ, GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Özgecan Dülgar
MEME KANSERİ KAYNAKLI LEPTOMENEGİAL KARSİNOMA HASTALARINDAN ELDE EDİLEN BEYİN OMURİLİK SIVISI HÜCRELERİNİN ORGANOİD MODELİ ELDE EDİLMESİ VE İLAÇ TARAMASINA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Zeynep Tokçaer Keskin
Meme kanser hastalarında alpelisib tedavisinin etkinliği , güvenirliği ve gerçek yaşam verileri Ertuğrul Bayram
11.12.2021
12:40 - 12:50
Salon 1

Ara

11.12.2021
12:50 - 14:20
Salon 1

KEMİK YUMUŞAK DOKU ÇALIŞMA GRUBU

*Çalışma Grubu Başkanı : Emine Serra Kamer *Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı : Mutlu Doğan *Tartışmacılar : Bülent Yalçın , Hasan Şenol Coşkun , Feyyaz Özdemir , Hidayet Fazilet Dinçbaş , Fulya Y. Ağaoğlu , Meral Kurt
DESMOİD TÜMÖRLERDE B-CATENİN GEN MUTASYON ANALİZİ Halil Cumhur Yıldırım
L TİPİ SARKOMLARDA TRABECTEDİN VERİSİ Fatih Tay
YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA NEXT-GENERATION SEQUENCING Elif Şenocak Taşçı
METASTATİK SARKOM TANILI HASTALARDA PAZOPANİB DENEYİMİ VE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Merve Keskinkılıç
SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRLER TÜRKİYE VERİ TABANI Murat Keser
KORDOMA HASTALARININ ÖZELLİKLERİ TAKİP VE TEDAVİ AŞAMALARI GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Mustafa Büyükkör
İNOPERABL ANJİOSARKOMDA FARKLI TEDAVİLERİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİN DEĞERLENDİRİLMESİ Oğuzhan Selvi
İNOPERABL DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS DA İMATİNİB ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİ GERCEK YAŞAM VERİSİ Oğuzhan Selvi
İLERİ EVRE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA CDK İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİ GÜVENİRLİĞİ VE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Ertuğrul Bayram
11.12.2021
14:20 - 14:30
Salon 1

KAPANIŞ

*Çalışma Grubu Başkanı : N. Serdar Turhal , Serdar Özkök , İlknur Bilkay Görken , Dr. Arzu Yaren